2012

1. Leven, wat is dat nu ?
• entropie vs negentropie
 wetenschap van de dood, nog versneld door het misbruik van fossiele brandstoffen&kernenergie
 de absurde wedloop naar de “bouwstenen van de materie” bv de boson van higgs
 wetenschap&levenspraktijk=permacultuur nonosense 2013
 begrip&toepassing van de krachten van de “leegte” (nassim haramein, the black whole)

• golven, frequenties, resonantie
 de verschillende dimensies tussen materie en geest
 chi, ki, ka, orgone, libido, levenskracht, … zovele namen voor hetzelfde
 golven in oppositie annuleren elkaar
 golven in harmonie versterken elkaar (laser)
 het bewustzijn van de cellen als structurerende factor in de natuur
 de tabel van mendeliëff vs de transmutatie van de elementen (louis kervran)
 de lading van de electrons en hun spin
 resonantie, “entrainment”, fractals= welke vormen neemt de natuur aan ?

• de structuur van het leven
 de 4 natuurkrachten gebaseerd op spin, aantrekking&afstoting
 spiralen, dna-strengen, fractals= dynamische structuren van het leven

• post-materialistische biologie en hoe passen we anno 2013 eeuwenoude wijsheid toe ?
 intuïtieve software=wat ?
 bewijzen van “cold fusion” in de natuur, in het labo, …
 internet
 yin&yang-tao/tamas-rajas-sattva-drievuldigheid, dialectisch materialisme
 liefde als scheppingskracht in alle diepe oude wijsheids-systemen

• quantum-fysica als natuurkracht
 bruce lipton: bewustzijn van de cellen ,mem-brain, biology of belief, …
 rupert sheldrake, stephen jay gould: morphogenetische velden
 roger penrose: big bangs//gibgnabs mathematisch bewezen multi-versum
 lynn mctaggert: links tussen alle leven
 nassim haramein: de leegte, de krachten die alles bijeen/uiteen houden, de zeepbel van de materie
 amit goswami: conformiteit van de quantum-fysica met de oude indische&chinese&japanse wijsheid
 wilhelm reich: orgone=vitale energie, waarneembaar, toepasbaar als geneeskracht, …
 louis kervran: de transmutatie van de elementen (1960)

 

 

2. Natuurlijke ecosystemen

• vulkanen, zeeën diep+kuststreek, meren, rivieren, bergen, plateaus, fjords, poolstreek, savanna, woestijnen (mens-gemaakt en natuurlijk), alluviale delta’s, tropische regenwouden, moerassen, mangrove, ….

• praktische oefening: identificeer u met de krachten die deze ecosystemen beheersen

• natuurwetten (voor zover we ze kennen anno 2013)
 3 krachten=zwaartekracht/(zwak)electromagnetisme/(sterke)kernkracht
 erosie
 vulcanisme
 klimaten
 kosmische straling
 zout/zoet water (zie weekend h²o)
 de bigbang/gibgnab (s?)
 het leven als de overwinning van de negentropie op de entropie
 wederzijds voordelige co-creatie

• grenzen en hun toepassingen in de natuur
 -praktische oefening: we beelden samen de krachten uit die elkaar “tegenkomen” op de grenzen

• de interactie van de mens met de natuur
 bedreigt de mens de natuur of vice versa ?
 enkele voorbeelden:
• de amerikaanse indianen&de savanna
• jager-plukkers in het tropisch regenwoud
• visvangst in rivieren, meren, zeeën
• platbrand-landbouw in de cyclus (australië, regenwoud, ..)
• vruchtbare oases in de woestijn
• familiale landbouw/tuinbouw voor lokaal gebruik
• herders als ontginners van bossen, hellingen, rivierbeddingen, …

 

3. Door de mens gemaakte ecosystemen

• de plaats die de mens inneemt NU, een moment van bezinning aub
 waar is het respect van de mens voor de natuur heen ?
 wie gaat deze kracht-proef winnen ? De natuur of de mens ?
 even nadenken over kerncentrales/atoombommen/…: hoeveel generaties hebben we al veroordeeld tot straling ? • historiek -10.000 tot +2000
 post-ijstijdperk=enorme erosie(160m in europa)+stijging van de zeespiegel
 er ontstond een enorm vruchtbaar mengsel van vermalen hout, steen, water, ….=basis van humus, turf, leem, klei, …
 vulcanisme begroef al 10000en jaren zulke mengsels= bv petroleum
 ontstaan van nieuwe alluviale delta’s, regelmatig overstroomd met vruchtbaar slijk
 enorme vruchtbare vlaktes maakten monocultuur van granen EN grote kuddes&herders mogelijk =begin van de uitwisseling op grote schaal
 uitwisseling=kans tot specialisatie, rol van de tempel als stockage-plaats, rol van de steden&koninkrijken
 wanneer? China (shen nong -7000?/mesopotamië+egypte – 6500?/meso-amerika (?datum)
 mono-culturen brachten snelle uitputting van de bodem+desertificatie
 china met zijn terrassenteelt en zorg voor de humus als “goed” voorbeeld
 patriarchaat, mono-theïstische godsdiensten, langzame verdwijning van gemeenschappelijke territoria(“commons”), slaven-arbeid, oorlogen om water, land, handel, strategie, ….
 einde van de vroeger algemeen verbreide animistische vrouw/man-geïntegreerde godsdiensten

• menselijke design van de natuur door de eeuwen heen, nu nog steeds zichtbare resultaten
 lokale duurzame landbouweconomie rond kloosters&burchten voor de toepassing van de ijzeren ploeg
 -functie van de “graanschuren” rond de middellandse zee +de handelsimperia (creta, fenicië, grieken, rome, ..)
 het duurde +1000 jaar voor italië bekomen was van de schade aan de bodemvruchtbaarheid aangericht door de romeinse “beschaving”
 -terrassen binnenlands rond de middellandse zee voor productie van olijven, kastanjes, wijn, … voor de handelsfactorijen • menselijke design van de natuur in continue feedback, enkele goede voorbeelden
 -de tuinen van eden
 -de 17eeuws lokaal-beheerde landbouw van oost-europa(habsburgers):zie wenen, budapest, …
 -de eeuwenlange symbiose van de amerikaanse indianen met de savanna en het regenwoud
 -de nu-nog-bestaande “achterlijke” tribale maatschappijen (new guinea, amazonië, afrika, ..)
 -(hopelijk) de hoge vlucht die de permacultuur nonosense 2013 gaat nemen in het post-kapitalistische tijdperk dat nu aanbreekt

• anno 2013=permacultuur+transitie+deep ecology
 -de grote noodzaak tot hernieuwde nabijheid tussen de mensen
 -think global, act local
 -de vrouw haar rol teruggeven als spil van de levenskunst
 -de herleving van de ambachten&lokale duurzame industrie
 -een mens is meer dan zijn beroep=multi-functionaliteit, multi-tasking ipv zich een leven kopen
 -achterlaten van de huidige eenzijdige valorisatie van het leven in geld, succes, carrière

 

4. Het bodemleven

• humus
 -=levend complex van bacterieën, micro¯o-organismen
 -samengesteld uit C, O², H²O, diverse mineralen en oligo-elementen in een zéér specifieke MIX, per bodemsoort, per (micro)klimaat, per seizoen, ….
 -leven=homeostatisch dynamisch evenwicht, te “meten” via microbiologische bestudering van de 1000-en combinaties van bacterie-culturen (hp rusch/e müller)
 -de aanbreng van C, de afbraak van stengels, bladeren etc, in combinatie met water, lucht en warmte maken een seizoens-gebonden maar gestadige aangroei van de teeltgrond mogelijk
 -ph=6.5 tot 7 in tuin/landbouwgrond=basisch
 -bacterieën verrichten het meeste omzettingswerk in ph 6.5-7 en bouwen meer leven op  -ph=4.5 tot 5.5 in beboste terreinen, minder dikwijls bewerkt door de mens
 -schimmels en champignons verrichten het meeste werk in ph 4.5-5.5
 -alle organisch materiaal dat aan de oppervlakte ligt wordt eerst “verkleind” door kleine knaagdieren,slakken, pissebedden, muizen, ….=risico van mulchen met gemalen hout
 -er is een laag-structuur in elke gezonde grond: van aëroob tot an-aëroob= te respecteren omdat anders rotting (an-aëroob) of overdreven erosie(aëroob) de vruchtbaarheid aantasten
 -an-aêrobe verwerking=rotting=verlies van veel vruchtbaarheid en risico op ziekten&plagen – wie in harmonie met de natuur wil leven moet geduld combineren met het NIET-gebruik van ALLE (ook organische) vergiften en moet oppassrn met TEVEEL bemesten
 -er is de parabel van het bord, overvol met niet gesneden, niet gekookte groenten, dat tot indigestie leidt bij de mens
 -het gevaar van elke monocultuur is de uitputting van de biodiversiteit
 -paradoxaal genoeg leidt elke erosie tot nieuwe vruchtbaarheid=belang van krabben, hakken in de zomer
 -bij warme compostering is er een groot verlies aan “levenskracht” via de ontsnappende gassen(stomende composthoop)
 -bij koude compostering via kippen&wormen stijgt het bacterie-leven exponentieel

• bodemsoorten
 -zand-achtig=grote deeltjes, vooral silicium, gemakkelijk te bewerken, laat goed water door, verliest snel zijn vruchtbaarheid door uitspoeling of wind-erosie, kwetsbare structuur bij teveel water, bewerkingen=hakken, krabben, cultivator (zie we tuinbouwtechnieken)
 -leem-achtig=zeer fijne deeltjes, electro-magnetisch geladen, creëert een rijk&divers humus-complex, zwaar om te bewerken (dus NO-TILL !), bewerken met de grelinette
 -steeds het teveel aan water afvoeren (regenbuien, winter, ..) via een precieze nivellering en grachtsysteem
 -trachten de water-toevoer zo traag mogelijk over het land te laten gaan via grachtjes, swales, ….
 -de weerstand tegen wateroverlast varieert per grondsoort, per perceel, per grond-type

• ecologische niches
 -zie de oefening bij natuurlijke ecocsystemen
 -zie de oefening bij begrenzingen
 -besef dat tuinbouw veelal in moeras-achtige gebieden gebeurt, voor ‘s zomers vochtigheid
 -de rol van de boom in het structureren van de tuin in 3 dimensies en op 7 (?) verdiepingen/lagen
 -bomen&struiken vangen ook warmte, beschermen tegen schadelijke winden, verspreiden vocht
 -de bermen van grachtjes&swales&vijvers zijn ideale grensgebieden voor biodiversiteit  -de oriëntatie van de tuin (+helling) op het zuiden geeft grote micro-klimaat-voordelen  -het micro-klimaat is vooral van belang bij extreme weersomstandigheden en bij vroeg/laat-tuinieren
 -het behoud van “wilde” delen in de tuin zorgt voor een rijke biodiversiteit die duurzaam evenwicht brengt

• verhoogde bedden
 -brengen een verbeterd ecosysteem voort (oefening op plukrijp)
 -vergroten de hoeveelheid vruchtbare grond
 -oppassen wat men erin steekt ! Teveel onverteerd materiaal=om kleine knagers&slakken vragen
 -vergemakkelijken de vroeg-laat tuinbouw&maken 3d (lagen) mogelijk

• micro-biologie
 -de muller-rüsch methode
 -elke bodem heeft zijn specifiek bodemleven in homeostatisch evenwicht
 -wie met grove middelen zijn land “te lijf” gaat (tractor, bulldozer, .) riskeert schade voor vele jaren aan te brengen aan de vruchtbaarheid
 -mogelijk nut van de toevoeging van netelgier, micro-organismen (em)&compost-thees is enkel bij beginnende tuinen waar nog geen eigen biodiversiteit opgebouwd is

• to mulch or not to mulch, that is the question
 -mulch brengt veel cellulose (C) aan
 -steeds goed op de graad van fijnheid/vertering letten
 -evenwichtig mulchen=niet teveel “om wieden te vermijden”
 -erdoorheen planten kan, erdoorheen zaaien wordt moeilijk
 -zaaien in een diepe geul=risico van schade aan de jonge plantjes
 -alternatief=mulchen met gronddoek (jute of nylon)
 -positieve oplossing=mulchen met eetbare planten (postelein, spinazie, veldsla, kervel, peterselie, rucola, …

• rendement in calorieën
 -de mens kan op geen enkele manier de enorme, jaarlijks door de natuur gegenereerde vruchtbaarheid evenaren of vervangen door chemische meststoffen
 -teveel in water oplosbare bemesting (ook van stalmest !) vermindert de ontwikkeling van het wortelgestel, en maakt van de planten “dronkaards”
 -idem voor monocultuur, dicht bij elkaar gezaaid (auschwitz-cultuur)
 -in de “moderne” landbouw produceert men nu 1 calorie door er 20 te spenderen (olie, tractor, bemesting, bestrijdingsmiddelen, transport, …) Is dit duurzaam of rendabel ??
 -in familiale lokale landbouw komt men tot veel rendabeler resultaten, maar de producten worden niet aanvaard in de huidige (kunstmatig gesubsidieerde) distributie van de bio-industrie
 -bij csa, pluktuin, groeps-tuinen, etc kan de rentabiliteit nog sterk verhogen
 -verlies, verspilling, transport, buiten-seizoen-voeding, zijn alle verlieslatend maar worden door de westerse regeringen aangemoedigd om hun bevolkingen “tevreden” te houden=het “volle trog” gevoel

• wat met de huidige globale vernieling in het licht van een duurzame vruchtbaarheid. Wat met de “commons” ?
 -zie peak-oil (we transitie)
 -zie de opeenvolgende crises (jaar van het dorp=geen dorpen meer etc)
 -zie de desastreuze invloed van de financiële speculatie
 -zie de 6e grote uitsterving van het leven op aarde (beschadiging van het leefmilieu door de mens)