Een mooie tekst van onze vrienden van Rivendell

Money has become a ring we wear through the nose,
which allows us to be lead by those who control it. 

Besparingen, crisissen, inleveren,…de kranten staan er vol van. Zijn er ook nog andere mogelijkheden om de begrotingsputten en tekorten aan te vullen? Want het systeem zit zo belabberd in elkaar dat de enige oplossingen die politici kunnen bedenken als pleisters op een zinkend schip zijn: langer werken, hogere en meer belastingen, werklozen schorsen, geld weggeven aan omvallende banken,…mooie illustraties van hun totale incompetentie en onmacht. Terwijl de echte oplossingen al lang voorhanden zijn en perfect toepasbaar, maar genegeerd worden omdat ze vrijheid en rechtvaardigheid brengen voor iedereen.

Er is geen tekort, er moet alleen herverdeeld worden en nieuwe keuzes gemaakt…
Zomaar enkele drastische tips die mij te binnen schieten en waar België enkele miljarden kan ophalen ipv lapmiddeltjes te verzinnen …(en er zijn nog veel meer alternatieven…).

Monarchie afschaffen.

Het koningshuis is een volledig voorbijgestreefd, onrechtvaardig en middeleeuws overblijfsel wat de ongelijkheid der mensen benadrukt en een kaakslag in het gezicht van allen die een rechtvaardige en eerlijke wereld nastreven.
Kostprijs voor de belastingbetaler: 15 miljoen euro/jaar
Andere onrechtvaardigheden der monarchie: het hof geniet vrijstelling van belastingen en sociale bijdragen + allerhande dotaties en voordelen + gratis reizen, gratis gebouwen,…

Notionele aftrek afschaffen.

De notionele interestaftrek is een fictieve rente die Belgische vennootschappen kunnen aftrekken van hun winst.
Dit betekent heel concreet dat ALLE grote bedrijven in België (die miljoenen euro’s winst maken) GEEN belastingen betalen.
Kostprijs voor de belastingbetaler: 17 MILJARD euro/jaar

Kerksubsidies afschaffen.

De kerken dienen gefinancierd te worden door de gelovigen zelf, zo simpel is het.
In België betaalt iedereen verplicht mee voor de kerken, ook wie nooit gedoopt werd.
Kostprijs voor de belastingbetaler: 91 miljoen euro/jaar
En nu we toch bezig zijn: waarom niet het Vaticaan en alle kunstschatten in de kerken verkopen. Ruim voldoende om in één klap honger en armoede uit de wereld te bannen. Van naastenliefde gesproken! Zei Jezus niet: schenk alles weg en volg mij…

Het leger en alle wapenaankopen afschaffen.

Een jaarlijkse besparing van 2.5 miljard euro.
Oorlogje spelen, landen bezetten en burgers afschieten zijn kinderachtige machtsspelletjes die barbaars en primitief zijn en typische kenmerken van een achterlijke ‘beschaving’.
Costa Rica heeft al jaren geen leger meer en dat vormt geen enkel probleem.
De 3 hoofdbezigheden van het leger (landsverdediging, terrorismebestrijding en handhaving der internationale rechtsorde) zijn ofwel onnodig ofwel op andere manieren in te vullen.

Ontslagpremies en exuberante toplonen afschaffen.

Terwijl velen onder de armoedegrens leven, schenken topmanagers (ook van openbare bedrijven) zichzelf riante premies.
Kostprijs voor de belastingbetaler: honderden miljoenen euro’s per jaar

Vermindering van het aantal beleidsmensen en ambtenaren en snoeien in hun lonen.

In België zijn er 577 afgevaardigden, 343 senatoren en 30 ministers en staatssecretarissen om dit piepklein landje te besturen. Niet verwonderlijk dat ze er een potje van maken.
Als hun toplonen worden verlaagd met amper 1000 euro (wat zij nooit zullen voelen), dan wordt er 11 miljoen euro/jaar uitgespaard.
Noorwegen toont hoe het ook kan: geen privileges, geen toplonen, geen corruptie en profiteurschap,…

Belastingdruk verplaatsen van arbeid naar vermogen.

Er wordt 50% en meer belasting geheven op arbeid en loon en slechts 3% op kapitaal en vermogen.
De zwoegende en werkende mens en de kleine KMO’s worden bestraft, terwijl de rijken opnieuw de dans ontspringen.
België zit al decennia lang in de top 3 van landen met de hoogste belastingdruk.
Tax Freedom Day valt dit jaar op 10 juni. Dit betekent dat iedere werknemer tot 10 juni enkel werkt om de inkomstenbelasting te betalen. Tel daarbij nog alle onrechtstreekse belastingen en vermoedelijk werkt de werknemer ieder jaar tot eind augustus voor vadertje staat. Pas vanaf de laatste 4 maanden van een jaar werk je dan om jezelf en je gezin een schamel inkomen te bezorgen.

Europees parlement afschaffen en de Euromunt verlaten.

De begroting voor het Europees parlement voor 2011 bedraagt 1.686 MILJARD euro.
Dit parlement slorpt enorm veel geld op, vaardigt (op ondemocratische manier) allerlei dwaze wetten uit (zoals recent ESM) en vernietigt de identiteit en creativiteit der regio’s.
De oplossing zijn sterke en autonome regio’s en niet het globalisme van Europa.
Hier een overzicht van het loon van een Europees parlementslid (er zijn 22 Belgische leden en in totaal 736 Europese parlementsleden).

 • Basisloon: 6.080 euro/maand NETTO
 • Aanwezig zijn op de vergadering: 304 euro/dag (kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s per maand extra, gewoon kaart in de prikklok en terug weg)
 • Onkostenvergoeding: 4.299 per maand (voor allerlei computermateriaal en administratie)
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer: vliegtuig- of treinreizen eerste klas of 0,50 euro/per kilometer voor wie de wagen (met chauffeur) neemt
 • Reisvergoeding: 4.243 euro/jaar: hotel en reiskosten

De Europese president Van Rompuy verdient natuurlijk nog veel meer.
De Euro verlaten en overstappen op complementaire en lokale munten zal alleen maar voordelen brengen.
Waarom niet luisteren naar mensen die weten waarover ze spreken zoals Bernard Lietard

Failliete banken niet blijven sponsoren en zaken/systeembanken afschaffen.

De hardwerkende burger betaalt het gelag van de speculerende en dubieuze zaken- en systeembanken die investeren in gevaarlijke beleggingen zoals rommelhypotheken en swaps.
Bankiers en banken die sjoemelen en de dieperik ingaan, dienen zelf op te draaien voor hun wanbeleid.
In IJsland vliegen de zakenbanken buiten en de bankiers in de gevangenis, in België kunnen ze ‘legaal’ de geldrekening van de burger en het land blijven plunderen en hun wanpraktijken verder zetten.  Trouwens, wat de banken allemaal uitspoken is echt waanzinnig en vlakaf immoreel en dat het systeem zal imploderen is onvermijdelijk, want de crisissen zijn ingecalculeerd in het hele systeem.
Enkel banken die eerlijk, ethisch, transparant en rentevrij zijn, kunnen nog worden toegelaten op Belgische bodem.

Een gelijk basisinkomen voor iedereen vanaf de geboorte.

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, wat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen.
Het heet basisinkomen omdat het voldoende is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil, blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.
Alle andere sociale uitkeringen verdwijnen en worden gelijk getrokken (werkloosheid, kinderbijslag, pensioenen, ocmw,…).
De besparingen op vlak van controle en administratie (veel minder ambtenaren) die dit met zich meebrengt zijn ongelofelijk hoog.
Ook alle onrechtvaardigheden op vlak van toppensioenen verdwijnen.
Het model voor een basisinkomen is onderzocht door verschillende universiteiten en als financieel werkzaam bestempeld voor elk land en iedere regering die deze keuze wil maken.

Alleen gewone mensen betalen blijkbaar belastingen, degene die een trede hoger op de piramide staan, kennen de sluipwegen om fiscaal vrij te blijven en zichzelf te verrijken op kap van de massa en de maatschappij. We worden massaal genaaid, belogen en uitgeperst, terwijl aan de top de normen en de solidariteit totaal verdwenen zijn.

Ja maar, wat dan met al die mensen (ambtenaren, soldaten,…) die hun job verliezen door bovenstaande maatregelen? Wel, die kunnen zich inzetten voor de vele nieuwe en creatieve taken die ontstaan bij de transitie naar een duurzame, ecologische en matriarchale maatschappij. Werken wordt dan ook je talenten, passies, kennis, creativiteit en geschenken delen met de wereld.
Zie ook de video’s op de Rivendell Village Nieuws2012 pagina:

Andere tips om tot een eerlijke maatschappij te komen waar iedereen ontplooiing, welzijn en overvloed kan vinden.
De grote sleutels zijn samenwerking en gemeenschapsvorming, educatie, respect voor ieders unieke pad en een open hart (liefde).

 • Geen wereldregering… maar lokaal en eerlijk bestuur
 • Geen corrupte politici… maar integere burgerregeringen (zie IJsland)
 • Geen schijndemocratie, particratie en dictatuur… maar direkte democratie en referenda
 • Geen monarchie, elite en favoritisme… maar gelijkwaardigheid
 • Geen feodale, beperkende wetten en plichten… maar eigen verantwoordelijkheid en Universele wetten
 • Geen overheersing en hebzucht door de 1%… maar de Aarde en haar rijkdommen met zorg verdelen onder iedereen
 • Geen korte termijn oplossingen… maar lange termijn visies
 • Geen geld- en groei economie… maar resource based economy of overvloed economie of schenk economie
 • Geen olie afhankelijke maatschappij en kernenergie… maar duurzame energiebronnen en vrije energie
 • Geen benzine en dieselmotoren… maar anti-zwaartekracht voertuigen (UFO technologie)
 • Geen rente en interest maar… complementaire munten en rentevrij bankieren
 • Geen landeigendommen… maar behoederschap en vruchtgebruik
 • Geen globalisatie… maar lokale productie en lokaal aanbod van voedsel, energie, bouwmateriaal,…
 • Geen ziekte-industrie en farmaciegiffen… maar natuurlijke geneeskunst en holistische heling
 • Geen vaccinaties… maar gezonde, sterke en weerbare kinderen en volwassenen
 • Geen religies… maar ware spiritualiteit
 • Geen Pruisische onderwijs systemen… maar bekrachtende en creatieve ziele-educatie
 • Geen leugenwetenschap… maar heelheidswetenschap
 • Geen vernietigende technocratie… maar morele en ethische technologie
 • Geen geo-engineering… maar zuivere luchten en het klimaat met rust laten
 • Geen leger, soldaten en wapens… maar vredevolle samenwerking en solidariteit
 • Geen giflandbouw… maar permacultuur en biolandbouw
 • Geen junkfood en ggo’s… maar levende voeding en oorspronkelijke gewassen
 • Geen recreatieve jacht op dieren… maar respect voor en samenwerking met dieren
 • Geen consumptiemaatschappij… maar vrijgevigheid en een pay-it-forward samenleving
 • Geen afstompende stressjob… maar creatieve ontplooiing
 • Geen controle en bewaking… maar vrijheid en vertrouwen
 • Geen juridisch persoon maar… een natuurlijk persoon
 • Geen slavernij… maar soevereiniteit
 • Geen armoede en tekort… maar welzijn en overvloed
 • Geen angst… maar liefde

The next Buddha will not take the form of an individual.
The next Buddha may take the form of a community,
a community practicing understanding and loving kindness,
a community practicing mindful living.
This may be the most important thing we can do for the survival of the Earth.
(Thich Nhat Hanh)