cursus permacultuur 2013-2014 op plukrijp

Doel van de cursus

 1. permacultuur introduceren als het alternatief voor de westerse “cultuur”

 2. (voornamelijk jonge) mensen aanmoedigen om een meer authentieke levensdesign, meer aangepast aan de post-kapitalistische, economische en sociale realiteit
 3. doorgeven van permacultuurtechnieken in land- en tuinbouw aan mensen die samentuinen, CSA’s en eco-dorpen willen opstarten

 4. groepservaringen delen zodat men een voorsmaak krijgt van open dynamisch, zinvol gemeenschapsleven

Concept

 1. Plukrijp functioneert op de modus “circles of interest”
 2. we benaderen elkaar op een vrije, non-sectarische basis, waar tekort aan geld, onderdak of informatie niet van tel zijn

 3. Plukrijp faciliteert uitwisseling
 4. via lidgelden & vrije bijdragen worden de kosten van de infrastructuur gedekt

 5. maaltijden, onderdak, administratie, websites, mailing lists, verplaatsings-onkosten worden betaald vanuit deze “magische hoed”

 6. er is een open boekhouding; leden kunnen delen in de beslissingen & de jaarlijkse vergaderingen en leden kunnen extra vergaderingen aanvragen

 7. bij onze vergaderingen gebruiken we de “love-unity” methode waarbij we veel van de nieuwe communicatietechnieken toepassen

Praktische regelingen voor de permacultuur cursus 2013-2014

 1. lidgeld voor de cursus = € 50 of vrije bijdrage

 2. elke ingeschreven deelnemer tracht aan de 7 weekends deel te nemen

 3. de kosten voor elk weekend = € 50 of vrije bijdrage

 4. op het einde van de cursus krijgt elke deelnemer een CD met de teksten van de cursus

 5. de weekends lopen van zaterdag 10 uur tot zondag 17 uur

 6. maaltijden en onderdak zijn inbegrepen
 7. geen alcohol, drugs of geweld, met woorden of daden aub

 8. wees op tijd, anderen dwingen om op u te wachten is geen mooi gedrag

 9. communicatie= frank.ruymen@gmail.com of 0032-485.924.212

0032-15.233.560

 1. www.plukrijp.be

Permacultuur cursus Plukrijp 2013-2014

Weekend 1 : initiatie weekend + tuinpraktijk

 • de 3 principes van permacultuur

 • de bloem van Holmgren, interactieve oefening

 • onze wiki at permabook.brozkeff.ne, een introductie tot de brede implicaties van permacultuur

 • praktijk in de tuin van Plukrijp: een eerste bezoek aan 15.000m² van 30+ jaar van permacultuur

Frans5 & 6/10/2013Nederlands en Engels12 & 13/10/2013

Weekend 2 : vruchtbaarheid + tuinbouwtechnieken in permacultuur (deel 1) + praktijk

 • bodemleven, compost, mineralen

 • een bos of een tuin? hoe voeden we 7 miljard mensen?

 • een korte geschiedenis van de relatie van mens tot natuur

 • jaarrond voeding uit de permacultuur tuin? hoe? waarom? gereedschappen?

 • praktijk : synergie, krachtlijnen, gereedschappen, technieken, systemen in de permacultuur tuin (deel 1)

Frans2 & 3/11/2013Nederlands en Engels9 & 10/11/2013

Weekend 3 : sociale dynamiek+design uw project (deel 1)

 • groepen : waarom/hoe ? + praktische oefeningen

 • situationele autoriteit, flexibiliteit, afhankelijkheidsspelletjes vaak gespeeld in groepen

 • nabijheid of uitsluiting, een korte geschiedenis van de laatste 60 jaar

 • waarde = alternatieve geldsystemen

 • de “transition town movement”

 • praktijk = design je levensproject (deel 1)

Frans4 & 5/01/2014Nederlands en Engels18 & 19/01/2014

Weekend 4 : water + levensdesign + design uw project (deel 2)

 • water in de permacultuur tuin-veld

 • water als genezing

 • de wetenschap van water anno 2013

 • fractals, spiralen, frequenties : voorbij de rechtlijnigheid

 • levensdesign, een systematische benadering van UW leven

 • praktijk = design voor uw project (deel 2)

Frans1 & 2/02/2014Nederlands en Engels8 & 9/02/2014

Weekend 5: design, gereedschappen, technieken in de permacultuur tuin (deel 2)

+ praktijk

 • design voor de tuin : gereedschappen, technieken, systematische benadering in tijd en ruimte

 • gereedschappen : wat is nodig en hoe blijft het werken?

 • technieken : valse zaadbed, oppervlakkige grondbewerking, zaaien op lijnen, gemengde teelten, levende eetbare grondbedekkers, kweekplantjes, plantvermeerdering, zaad winnen en ruilen

 • praktijk : een warm bed maken voor vroege plantjes

Frans1 & 2/03/2014Nederlands en Engels8 & 9/03/2014

Weekend 6 : utopia, waarom niet ? + design uw dorp/stad/gemeenschap

 • enkele meer of minder realistische utopias van vroeger en nu

 • de geschiedenis van schuld, de kunstmatige manier om tekort te creëren

 • deep ecology, moderne slavernij, tribale oplossingen om een goed betekenisvol leven te leiden

 • praktijk = redesign uw dorp, omgeving, huishouden, stad naar ….

Frans5 & 6/04/2014Nederlands en Engels12 & 13/04/2014

Weekend 7 : cyclussen in de natuur, het leven, de kosmos + technieken in permacultuur tuin (deel 3) + FEEST!!!

 • in de natuur, in het jaar, in de kosmos

 • vroegere (vergeten) beschavingen : fictie of realiteit ?

 • praktijk = zaaien, wieden, “to mulch or not to mulch, that is the question”, levende eetbare grondbedekkers, combinaties, …

 • praktijk = feest

Frans3 & 4/05/2014Nederlands en Engels10 & 11/05/2014

Sleutelwoorden voor de cursus

aerobische bacteriën – co-creatie – coherentie – CSA – design – droog toiletten – dry farming – duurzaamheid – ecodorpen – ecologische voetafdruk – ecosystemen – flexibiliteit – fluïditeit – geefwinkel – geld alternatieven – harmonie – homeostatisch dynamiek – evenwicht – levende eetbare grondbedekkers – levensdesign – low-impact – microbiologie – microklimaat – mulching – nabijheid – nomadisme – peak everything – polytunnels – resources – re-use/re-cycle/re-pair – samen – synergie – transitie – vals zaadbed – verandering van paradigma – voedselcollectieven – waarden – water clusters – yin/yang