9-12 voordracht van paul rausenberger+massageworkshop

het is ons een eer om de vader van Bram te verwelkomen

PAUL RAUSENBERGER

T.C.M. en de vijf orgaangeesten.

JOHN RAUSENBERGER

Sjamanisme

www.benshen.be

Rooted in spirit.

Deze korte uitleg is bedoeld om uw aandacht op te wekken voor de vijf orgaangeesten. Deze vijf energieën hebben hun oorsprong in het sjamanisme van de vroegere Chinese geneeskunde en zijn nu nog de ruggengraat van T.C.M. (Traditional Chinese Medicine)

Lezingen, cursussen en workshops zullen hier over georganiseerd worden, los van- en complementair aan sjamanisme. Consulteer regelmatig de website.

Om de orgaangeesten te verstaan moeten we ook spreken over de vijf bewegingen en de verschillende hersengedeelten.

Alles is trilling. Alles ontstaat uit en gaat terug naar één “quantumtrillingsveld”. Dat veld laat zich kennen door condensaties van trillingen – (zoals golven ontstaan uit en teruggaan naar de zee ; kosmisch gezien is de zee zelf een trillingscondensatie) – die de bestaanswereld vormen.

Er zijn vijf grote energiecondensatiesof bewegingen. Die condenseren zich telkens met verschillende trillingsfrequenties in de fysieke vormen (de natuur – mensen – dieren) maar ook in de mentale, emotionele en gevoelswereld. De eindeloze combinaties van deze vijf bewegingen en hun onderlinge beïnvloeding scheppen de bestaande wereld. De seizoenen, de dagcyclus en ook de vijf organen zijn daar resultaten van.

Eén van die vijf energiebewegingen heeft een trillingsfrequentie die doet samentrekken, geeft koude en het WINTERSEIZOEN. Geeft potentiële kracht (bv. De potentie van embryonaal weefsel van knoppen van bomen en planten in de winter).

In de mens creëert die beweging de NIEREN waarvan de trilling resoneert met de trilling van botten, de wervelzuil met het ruggenmerg en het centraal zenuwstelsel, het gehoor, de wil, de intentie om zin te geven aan zijn leven, levensdrang en overlevingswil, koude maar ook de kracht om te verwarmen, de kracht van water, afsterven maar ook kiemkracht van cellen, geaccepteerd en geliefd worden, erfelijkheid en ouderlijke en voorouderlijke energie, vergaren en bewaren, voortplantingsfunctie, respect en aanvaarding van iets groters dan jezelf, respect voor natuur, mens en dier en nog véél meer.

De nieren zijn dus het product van een specifieke condensatieënergie en resoneren met al wat fysiek, mentaal en emotioneel uit diezelfde beweging ontstaat : dat noemt men de orgaangeest van de nieren. Het is dus een ruimer energetisch begrip over de nieren dan de westerse toegespitste biochemische fysiologie en functie, die uiteraard ook reëel zijn.

Vermits de bestaanswereld een afscheiding is van het niet duale energieveld gaan we in de gemanifesteerde wereld wel dualiteit ervaren en daarom worden de bestaansvormen energetisch in yin en yang weergegeven en de energetische onevenwichtigheden in voltes, leegtes en stagnaties van yin en yang energie. Zo heeft bijvoorbeeld de nier yin leegte specifieke fysische, mentale en emotionele symptomen.

Dit verhaal kan men herhalen over de vier andere orgaangeesten, elk ontstaan door een specifieke energiebeweging die hun specifieke fysische, mentale en emotionele kenmerken geeft. De potentie van de nieren en de waterblaas wordt in beweging gezet in de LENTE en daarop resoneert de LEVER met de galblaas. De energie bruist met hoge trilling in de ZOMER, geassocieerd met fysische, mentale en emotionele aspecten van het HART en de dunne darm. Dan condenseert de energie zich terug naar de kern in de HERFST, de energie van LONGEN en dikke darm, om dan terug terug te gaan naar de diepste condensatie, DE WINTER, DE NIEREN. Er is een dragende energie in het MIDDENPUNT die de overgangen mogelijk maakt zoals de MILT en de maag vanuit eigen kracht de verdelende energie is in de mens.

Bij elke orgaangeest resoneert nog een trilling van een zintuig, weefsel, klank, smaak, kleur bij hun specifieke fysische, mentale en emotionele kenmerken.

Nu wat over de verschillende hersengedeelten.

Ons gedrag en welzijnservaring is een reactie van het centraal zenuwstelsel en het endocrienstelsel (hormonen).Hersenen reageren op prikkels die zenuwimpulsen (neurotransmittors) activeren en ons aanvoelen en reageren vastprinten. Zo is er reeds een inprinting vanuit de constitutie en vanuit vroegere ervaringen, maar de aankomende prikkels van het “nu moment” kunnen die veranderen en andere inbeddingen maken. De mogelijkheid om te veranderen hangt af van de kwalitieit van de prikkel : een agressieve prikkel of een liefdevolle maakt veel verschil in gedrag. Een steeds terugkomend gedrag, komt doordat dezelfde prikkel dezelfde groef van inprinting terug activeert. Elk gedrag, aanvoelen en actie (liefdevolle knuffel, verbale of fysieke agressie, empathie, enz.) wordt in de hersenen ergens getriggerd.

Er zijn vier hersendelen die geprikkeld kunnen worden.

Reptielen hersenen reguleren het metabolisme, instincten om te overleven en voort te planten en de primitieve oerkracht. Limbische hersenen zijn de emotionele reacties; zij doen ons genieten maar geven ook angst en de behoefte om veiligheid; zij houden gemeenschappen bij elkaar, creëren wetten en godsdiensten. Neo-cortex geeft het rationeel, logisch denken om het impulsief gedrag van reptielen en limbische hersenen te corrigeren. Abstract denken, reflectie, wetenschap, handel en de taal om te communiceren zijn ermee mogelijk. De pre-frontale cortex (derde oog in het chakra-model) maakt mystieke en spirituele ervaringen mogelijk; het geeft eenheidservaring indien juist geprikkeld; het brengt het denken in contact met voelen en ervaren.

Alles draait rond het feit dat elke mens gelukkig wil zijn. Voor velen is het zoeken om te overleven; voor anderen het vergaren en behouden van macht en bezit. Willen evolueren kan betekenen dat men uit een ziekte of situatie of relatie wil uitkomen om beter te worden. Voor sommige is evolueren, willen groeien naar een gelukservaring die komt doordat de pre-frontale cortex harmonie schept in de andere hersengedeelten. Zulke mensen zijn rustig maar staan dynamisch en creatief in het leven, hebben empathie met grenzen voor zichzelf en anderen, handelen en nemen beslissingen vanuit het hart en met ethiek, aanvaarden het leven zoals het zich voor hen ontrolt maar nemen de eigen verantwoordelijkheid op voor hun possitief of hun negatief karma. Zij genieten van het leven, respecteren natuur, dier en mens en voelen zich één met alles : elke daad, gedachte en emotie, elke intentie heeft voor hen gevolgen in het grote kosmisch trillingsveld.

Deze levensstijl is het gevolg van een hogere verfijnde bewustzijnstrilling. Alle therapieën, rituelen, oefeningen, meditaties zijn eigenlijk allemaal bedoelt om stapjes te kunnen zetten in die richting. Het beeld hierboven geschetst is niet het beeld dat MOET bereikt worden. Als je vertrekt vanuit een ontevredenheid om dat of dit verbeterd doel te bereiken, en als je, in wat je ook doet, dit doel constant voor ogen hebt, dan is de kans groot dat je ontevreden blijft zoeken. Meer efficiënt is met liefde en enthousiasme doen wat je bezig bent te doen, er de juiste aandacht aan geven zodat er geen “verlangende ik” meer is maar alleen het gebeuren. Geconcentreerde aandacht geeft nieuwe zenuwimpulsen en inbeddingen in de hersenen. “There is no shortcut.”

Hoe kan de vijf-orgaangeesten-benadering een hoger, ruimerbewustzijn helpen bereiken ?

De stimuli in de hersenen komen van de orgaangeesten. Wat we zien, horen, ruiken, smaken en voelen en wat we denken wordt door een orgaan opgepikt en langs hun resonerende energiebanen naar het hart gebracht. Het hart brengt deze informatie naar de hersendelen waar dan de reactie (gedrag) plaats vindt. Het hart kan alleen doorgeven wat het bewustzijn van een orgaangeest aangeeft. Is een persoon gekwetst in zijn niersfeer (niet aanvaard en gewenst als kind bijvoorbeeld) dan gaat hij in de leversfeer (ik en de anderen) en in de miltsfeer (eigen kracht) neurotische impulsen geven aan het hart en in plaats van een harmonische reactie van de pre-frontale cortex gaan de overlevings en emotionele hersenen de overhand nemen. Om een hoger bewustzijn te ervaren en om vanuit zulk een bewustzijn te handelen, moeten de kwetsuren en onevenwichtigheden in elke orgaangeest opgelost zijn, of realistischer gezegd, beter in onderlinge harmonie gebracht worden om de pre-frontale cortex, ons derde oog, toe te laten zijn functie optimaal uit te voeren. Anders komen de demonen los, de acteurs van het dagelijks leven : woede, frustratie, angst, laag zelfbeeld, lust en begeerte, hebzucht, jaloezie, arrogantie, luiheid, gevoelloosheid, ongeduld en verslavingen om leegtes op te vullen.

Werken met de vijf orgaangeesten, wil dus zeggen dat men :

  • Bewust wordt van zijn zwakte of sterkte van zijn orgaangeesten en hoe zij elkaar beïnvloeden
  • De fysische conditie (uitgedrukt in yin en yang) aanpakt met beweging, voeding, kruiden en eventueel met energetische meridiaan of puntentherapie, specifiek voor het te behandelen orgaan; dit is ook belangrijk om de hersenen en de organen te ontgiften zodat veranderingen in de inprinting beter kunnen gebeuren
  • Meditatie en visualisatietechnieken doet om de energie te doen stromen en om de neutraliteit van de stilte te ervaren die andere inprinting toelaat
  • Bewust wordt van kwetsuren en trauma’s die uw leven blijven vergiftigen; dit door technieken zoals het innerlijk kind of sjamanistische heelings om de kwetsuren op te lossen en achter zich te laten

Sjamanistische rituelen en klanken doen de trillingen van de orgaangeesten stijgen wat ruimer bewustzijn geeft; kwetsuren worden niet rationeel ontrafeld maar de traumatische ervaring ervan wordt meer ruimte gegeven.

Dit kan allemaal helpen om poorten te nemen, beslissingen te nemen om te veranderen : anders blijft het “interessant” maar evolueert men niet naar een vrijere “zijn toestand”.