faire svp !

Hierbij wens ik mijn steun te betuigen aan Peter Vereecke in zijn engagement om op allerlei manieren aan politici, ambtenaren, journalisten, verantwoordelijken van de medische & academische wereld, organisaties als Orde van Geneesheren, Kind&Gezin, CLB, Mutualiteiten, enz. duidelijk te maken

dat er grote vragen moeten gesteld worden bij de drie grote uitgangspunten van het huidig vaccinatiebeleid ( noodzakelijkheid, effectiviteit en vooral veiligheid ) 

dat de overheid de burgers inzake inentingen volledig, objectief en evenwichtig moet informeren en hun beslissing moet respecteren

dat hierover op korte termijn een open, respectvolle en feitelijk onderbouwde maatschappelijke discussie moet tot stand komen

Bevestigd per email op … ( datum ) te … ( plaats ) door … ( naam & adres

Laisser un commentaire