dates des weekends perma néerlandophones 2013

We perma nl

 1. initiatieweekend=voorbij
 • algemene inleiding vanuit de wiki

permabook.brozkeff.net

 • groepsdynamica met Plukrijp als voorbeeld
 • bloem van Holmgren & de principes van continue design
 1. bodemvruchtbaarheid=8+9+9/2/2013
 • wat is leven ? Post-materialistische biologie
 • natuurlijke ecosystemen
 • door de mens gemanipuleerde ecosystemen in symbiose/harmonie
 • de rol van de boom in de permacultuur
 • de mens als meester over de natuur en de gevolgen van fossiele brandstof
 • rentabiliteit=?
 1. land-en tuinbouwtechnieken in no-nonsense permacultuur=8+9+10/3/2013
 • jaarrond voeding uit je tuin ?
 • Is er nog wel voeding te koop in de winkels ?
 • Overvloed uit de natuur brengt autonomie en nodigt uit tot vrijgevig delen
 • gereedschap&onderhoud
 • verhoogde bedden&waterhuishouding teveel/te weinig
 • mulching/grondbedekking/erosie/diep omwoelen ?
 • dry farming
 • niveaus&dimensies jaarrond in de tuin
 • voordelige teeltcombinaties doorheen het jaar
 • zaadteelt, als groenbemester en als sleutel naar de toekomst
 • perma-graan zonder tractor ?7
 • dieren in de permacultuur met Luc’s Happy-cultuur-bijenkasten op Plukrijp
 1. transitie, groepsdynamica&deep ecology=5+6+7/4/2013
 • links tussen transitie en nononsense permacultuurt
 • communicatie-technieken uit transite of uit andere culturen
 • samen-tuinen in en rond de steden
 • de psychlogie van de verandering van paradigma
 • contact herstellen met je nabije omgeving/verantwoorde mobiliteit
 • families, groepen, opvoeding,….voorbij de apartheid van der consument
 • gift, ruil, lets, alternatieve systemen, … zovele wegen uit de financiële speculatie-hel
 1. water=3+4+5/5/2013
 • water als brug tussen de dimensies
 • de verschijningsvormen van water: vkloeibaar, ijs, gas, plasma, …
 • structurele informatie in water, levend water
 • het water op deze planeet: kwaliteit, kwantiteit, wat met zout water ?
 • Waterbekkens, rivieren, beken, ….
 • water in de tuin: teveel/te weinig/dry farming
 • drinkwater dynamiseren
 • was-water zuiveren met een rietveld
 • compost-toilets
 1. design=7+8+9/6/2013
 • waarnemingstechnieken in tijd&ruimte
 • de 7 (of meer) zones in de perma-design
 • variabiliteit van de functies=flexibel & multifunctioneel bouwen
 • open deur naar de buitenwereld:geven, leren, ontvangen, opvangen, onvoorwaardelijke liefde
 • wellness: weten waarom je leeft&dingen doet

evenwicht tussen doen en zijn

rol van de stilte, de leegte

weten wat je wil&het realiseren

 1. feest

nouvelles de visiteurs à plukrijp

Dearest Precious Friends around the world!!

It is with utmost gratitude and appreciation for your support and presence as part of (IM)PERMANENCE Film Project that we write with the final release of footage for the finished project.

In mid-June, we were in touch with all of our contributors to share the news of conclusion of the (IM)PERMANENCE Film Trip. We so much enjoyed visiting such inspiring innovators around UK and Europe and returned back to England once the funds were exhausted. This choice was taken with utmost care and consideration as to what would be of greatest benefit.

Please enjoy the fruits of this project and share with anyone you wish!: 

Episode 1, Episode 2and aSpecial Editionfeaturing Krameterhof, the Holzer farm in Austria!

Grace is now just over two years old and is a shining, engaged and beautiful child, as children are!! She and I (Michelle) are living in Bristol, UK in an eco-self-build area next to the City Farm and allotments. We are completely immersed in a rapidly-growing, local and global network of people actively dedicating their lives for the benefit of all. The benefits in my own life have been tremendous: a true and real sense of growing stability and life-satisfaction, flourishing of my natural gifts and talents, power to use my body and mind for benefit and a great assurance in the innate perfection and beneficial potency in, of, as and through all human beings! For more information and free media downloads, you can visit the Balanced View website at www.balancedview.org. In early January, Grace and I will travel to Goa, India again to join the international Balanced View training gathering which takes place annually between December and March in the beach town of Arambol. This powerful education and lifestyle choice is the grassroots world change I have always known is possible!

Richard is now living in Sweden with his new partner, Yohanna. He is engaged full-time in teaching and consulting work again and as ever has a busy schedule zooming around the place. In 2013 he plans to slow down a little and concentrate on establishing a Holistic Management grazing operation on a beautiful farm as well as start extensive annual & perennial food production and a dedicated perennial nursery for the cold climates.

As a family we are committed to raising our daughter with the same loving care and empowerment that she has always received, if a little different. Both Michelle and I are excited to follow our life passions and, whilst there have been huge changes in our lives, we all feel very well and supported through this process!

We can’t tell you how grateful and touched we are by your interest, support and passion for world peace and well-being for all.

Please do stay in touch and know we are grateful for all you are doing in the world each day.

All Love,

Michelle, Richard and Grace


Our global family film project:

Integral Permanence

cours apicentrique (abeilles) 2012

vzw De Gouden Bron & Hapicultuur organiseren een
CURSUS APICENTRISCHE BIJENTEELT
Voor alle mensen die graag zelf iets willen bijdragen aan het redden van de bijen, is er nu een praktische jaarcursus voor beginners waarin je kan leren imkeren volgens een natuurlijke methode die de behoeften van de honingbijen respecteert. In apicentrische bijenteelt wonen de volken in kasten die toelaten dat zij hun eigen leven leiden. Ook overwinteren ze op eigen honing, en breiden ze zich uit door natuurlijke zwermen.
Er wordt binnenkort al mee begonnen, in Schriek op 18 november en in Stekene op 24 november. Eerst maakt ieder z’n eigen bijenkast(en), en vanaf maart 2013 is er een maandelijkse bijeenkomst met theoretische en praktische lessen, tot maart 2014.
Alle info hierover vindt je op http://hapicultuur.be/nl/imkercursus.html We vragen een bijdrage van 200 €. (Hierin is een bijenvolk en het materiaal voor een bijenkast inbegrepen.)
Voor alle vragen in verband met deze cursus kan je terecht bij Luc Pintens, via email op info@hapicultuur.be of telefonisch op nummer 048414 dertig tachtig.
Vriendelijke groeten,
                    Pax et Bonum
Luc P.intens
aquavives@yahoo.com
Visit our IndieGoGo crowd-funding campaign: http://igg.me/p/116208?a=658390

permacultuurweekends nederlandstalig op plukrijp-nederlandstalige vanaf 2-3-4/11-12

(Nederlands) de data volgen eind november

We perma ini nl

 1. initiatieweekend
 • algemene inleiding vanuit de wiki

  permabook.brozkeff.net

 • groepsdynamica met Plukrijp als voorbeeld
 • bloem van Holmgren & de principes van continue design
 1. bodemvruchtbaarheid
 • wat is leven ? Post-materialistische biologie
 • natuurlijke ecosystemen
 • door de mens gemanipuleerde ecosystemen in symbiose/harmonie
 • de rol van de boom in de permacultuur
 • de mens als meester over de natuur en de gevolgen van fossiele brandstof
 • rentabiliteit=?
 1. land-en tuinbouwtechnieken in no-nonsense permacultuur
 • jaarrond voeding uit je tuin ?
 • Is er nog wel voeding te koop in de winkels ?
 • Overvloed uit de natuur brengt autonomie en nodigt uit tot vrijgevig delen
 • gereedschap&onderhoud
 • verhoogde bedden&waterhuishouding teveel/te weinig
 • mulching/grondbedekking/erosie/diep omwoelen ?
 • dry farming
 • niveaus&dimensies jaarrond in de tuin
 • voordelige teeltcombinaties doorheen het jaar
 • zaadteelt, als groenbemester en als sleutel naar de toekomst
 • perma-graan zonder tractor ?7
 • dieren in de permacultuur met Luc’s Happy-cultuur-bijenkasten op Plukrijp
 1. transitie, groepsdynamica&deep ecology
 • links tussen transitie en nononsense permacultuurt
 • communicatie-technieken uit transite of uit andere culturen
 • samen-tuinen in en rond de steden
 • de psychlogie van de verandering van paradigma
 • contact herstellen met je nabije omgeving/verantwoorde mobiliteit
 • families, groepen, opvoeding,….voorbij de apartheid van der consument
 • gift, ruil, lets, alternatieve systemen, … zovele wegen uit de financiële speculatie-hel
 1. water
 • water als brug tussen de dimensies
 • de verschijningsvormen van water: vkloeibaar, ijs, gas, plasma, …
 • structurele informatie in water, levend water
 • het water op deze planeet: kwaliteit, kwantiteit, wat met zout water ?
 • Waterbekkens, rivieren, beken, ….
 • water in de tuin: teveel/te weinig/dry farming
 • drinkwater dynamiseren
 • was-water zuiveren met een rietveld
 • compost-toilets
 1. design
 • waarnemingstechnieken in tijd&ruimte
 • de 7 (of meer) zones in de perma-design
 • variabiliteit van de functies=flexibel & multifunctioneel bouwen
 • open deur naar de buitenwereld:geven, leren, ontvangen, opvangen, onvoorwaardelijke liefde
 • wellness: weten waarom je leeft&dingen doet

  evenwicht tussen doen en zijn

  rol van de stilte, de leegte

  weten wat je wil&het realiseren

 1. feest

cours perma francophones à plukrijp

(Nederlands) 23-24-24/11+25-26-27/1/13+21-22-23/2/13+22-23-24/3/13+19-20-21/4/13

Permaformationswe2012-3

 1. we initiation (14-15-16/9 plukrijp schriek)

introduction générale via le wiki (permabook.brozkeff.net)

à la dynamique de groupe=comment démarrer ?

au design perma évolutif nononsense

la pratique collective au concret (faire à manger, vaisselle, ceuillette, ….)

 1. we fertilité du sol 19-20-21/10 plukrijp schriek

écosystèmes naturels et manipulés par l’homme

la vie, c’est quoi au juste ? (physique quantique/fusion froide/énergies dans le vide)

biologie post-matérialiste

ceuilleurs./chasseurs et jardins d’eden

petite historique post-glaciale: erosion, deltas fertiles, agriculture “mono”

fonction de l’arbre

écosystèmes avantageux pour l’homme

 1. we techniques de jardinage/agriculture en permaculture nononsense  23-24-25/11 plukrijp schriek

se nourrir à travers l’année dans notre climat

y-a-t-il encore de la nourriture saine au magasin ?

vers une autonomie en abondance et santé

outils et entretien

buttes élevées

couverture du sol/dry farming

jardiner en 4 (5?) dimensions/étages

combinaisons avantageuses pour l’homme ET la nature

semences, graines de l’avenir

céréales en perma nononsense

animaux en permaculture

 1. we transition, dynamique de groupe, deep ecology 25-26-27/1/2013plukrijp schriek

le mouvement villes en transition et la permaculture nononsense

nouvelles(=vieilles) techniques de communication

jardins collectifs d’abondance en et autour des villes

la psychologie du changement de partadigme

refaire le contact en proximité autour de nous

familles/groupes/éducation: au delà de la solitude consommatrice

échange, don, monnaies alternatives= retrouver la générosité qui mène à l’abondance

 1. we eau 22-23-24/2/2013 plukrijp schriek

l’eau comme pont entre les dimensions matérielle/énergétique et mentale

structure et information dans l’eau

l’eau sur cette terre, qualité, quantité, …. en opposition au gaspillage

bassins hydrographiques, circuits&cours de l’eau

l’eau dans le jardin perma:trop/trop peu/équilibre ?

dynamiser l’eau potable: schauberger, popp, mae wan hoo, emoto,steiner, …

 1. we design, le votre et celui du site 22-23-24/3/2013

techniques de perception+statistique à travers une année d’observation

7 (ou plus?) zonings du lieu

fonctions fluctuantes du lieu=flexibilité+multifonctionalité dans le design

ouvertures vers l’extérieur=recyclage, don en générosité, ateliers, fêtes

wellness “la vie est bonne à vivre en perma nononsense”

 1. faisons la fête !!! 19-20-21/4/2013 plukrijp schriek