yoko ono on global oneness day-24-10-2010

They say if all the people in China were to jump up and down at the same time,
the axis of the globe would shift.

Well, we are here together.
Billions of us.

Standing at the dawn of a new age
Determined to shift the axis of the world to health, peace and joy
By loving and caring for all lives on Earth.

Some of us are here physically,
Some are joining us in spirit.
Some of us are imprisoned, tortured, maimed and silenced,
But they are also here today with us.

Some of us have passed away
Before being able to enjoy a new age of love and peace.
But we are all here today standing together with hope.

It’s Time For Action.
The Action is PEACE.

Spread the word.
Spread PEACE.

On Global Oneness Day, let’s recognise that we are ONE.

i love you!

Yoko Ono
Global Oneness Day
24 October 2010

overvloed op plukrijp !

Dit is het bewustzijn van overvloed versus
schaarste- denken.
Oftewel liefde versus angst.

Boeddha haalde 3 soorten van geven aan:

Geven zoals een bedelaar: dit is geven vanuit schaarste.
Je geeft enkel de restjes, dat wat je zelf niet nodig hebt,
of de overblijfsels. En geven met een heleboel twijfel
of je het wel zou geven.

Geven zoals een vriend: dat wil zeggen geven
met meer spontantiteit en geven wat we zelf eigenlijk
zouden gebruiken.

Geven zoals een koning of koning of koniging:
De hoogste vorm van generositeit.
Daar haalt de geest plezier uit het beste te geven
wat je hebt.

doen jullie mee aan de 40 days to oneness ?

Ik zal proberen elke een oefening op de site te zetten

hier no 1

The Rhythm of Oneness

“Happiness is not a matter of intensity, but of balance and order and rhythm and harmony.”

— Thomas Merton

“Smile, breathe, and go slowly.”

— Thich Nhat Hanh

“Even in the middle of a hurricane, the bottom of the sea is calm. As the storm rages and the winds howl, the deep waters sway in gentle rhythm, a light movement of fish and plant life. Below there is no storm.”

— Wayne Muller

***

Exercise

Returning to your natural rhythm and moving with the pace of the universal heartbeat restores you to Oneness. Slowing down connects you with the rhythm of Life, with your essential self, and with other people. Holding yourself in this way brings you into the very heart of Oneness.

There’s a close connection between the rhythm of Oneness and the rhythm of your footsteps, your breathing, and your mind. Today, practice finding a pace that connects you with your breath, heart, and mind . . . truly connecting with your natural rhythm and flow. Notice when you feel your movements becoming forced and harried. Within that gentle awareness, take a moment to pause and return to your center. Breathe and rest for a moment in the stillness. Repeat the word ahimsa (meaning nonviolent actions) as a mantra throughout your day as you continue to return again and again to the rhythm of Oneness.

Imagine this practice as a moving meditation, like tai chi, or as a flowing dance, such as ballet. Allow one action to create and flow effortlessly into the next. Every breath, step, and thought is connected. As you engage in this practice, the frenetic pace of your thoughts will become slower and calm down; and your breathing will become fuller and more relaxed. You’ll experience the beauty, vitality, and energy of life. You’ll feel connected to your own deep personal integrity and to the integrity of life that surrounds you. In this place, you’re moving within ahimsa—expressing compassion to yourself and others—and you’re in union with all things. Paradoxically, when you slow your pace to your natural rhythm, your movements become more graceful, powerful, and focused—thus, more is accomplished, created, and received with less effort and energy.

For today, experiment with pace, rhythm, and movement. Discover the Rhythm of Oneness for yourself and share it with others.

Affirmation

I AM moving with the rhythm of my heart, in harmony with the purpose of my Soul, vibrating with all of creation.

*** ***


permacultuurfestival 20-21-22 aug bij Leuven, wij zullen er zijn !

http://www.festivalpermaculture.be/NL/Welkom.html

voorgestelde  activiteiten:

-brain-storm rond einde-van-de-(voedsel)geld-economie-en-regeltjes-waanzin

-uitwisseling over “hoe een grote groep mensen voeden, met bio-permacultuur ?”

-evaluatie van de normen voor voeding, in het licht van overbemesting en grond-uitputting(c-gehalte) en de-mineralisering

-presentatie en historiek van (bijna) 3 jaar samen-bio-permacultuur
los van de  geld-economie
gefinancierd via eigen donaties in de magic hat en lidgeld (€ 1/jaar)
15.000 m2 productie in bio
eigen inmaak en verwerking
skip  van (enkel) bio buiten datum-voeding
gratis verdeling naar al wie op plukrijp langs komt
gratis verdeling ook via vzw De Beek Antwerpen, naar volkskeukens en info-doorgeef-winkels
leefgemeenschap  in opbouw
nu 3 gezinnen met 6 kinderen en 3 honden en kippen/geit(?)/ganzen

atoomenergie, nee bedankt, kijk www.nuclearbanks.org

http://www.nuclearbanks.org

kijk zeker op société générale, wij zijn er ook bij !!

zeker als een van die prehistorische tuigen “boem” doet

bij elk ongeval zou “theoretisch” heel België binnen de kortst mogelijke tijd ONTRUIMD moeten zijn

om dan x jaar (hoeveel weet niemand) onbewoond te blijven, net als Tchernobyl sinds de jaren ’80