10 reasons for optimism

from earth matters

Zie hier, tien redenen om hoop te zaaien!

  • Reden #1: Mensen zijn geen lemmingen. De groei van de wereldbevolking vlakt af.
  • Reden #2: Zonne-energie binnenkort goedkoper dan kolen, gas en olie.
  • Reden #3: Het wonder van het internet – ongekende netwerken, toegang tot informatie.
  • Reden #4: Kinderen worden met meer liefde behandeld en krijgen meer steun dan in vorige generaties.
  • Reden #5: Misdaadcijfers dalen sterk, oorlogen zijn minder wreed.
  • Reden #6: Er vindt een politieke aardverschuiving plaats: 99 % van de mensen wordt linkser versus 1 % dat rechtser wordt.
  • Reden #7: De man achter het gordijn wordt ontmaskerd – de wereldwijde machtselite.
  • Reden #8: De interesse in persoonlijke groei en bewustzijnsverruiming neemt toe.
  • Reden #9: Liefde en samenwerking rocken de wereld.
  • Reden # 10: Je kunt nu meester worden over je eigen leven.

One thought on “10 reasons for optimism”

Leave a Reply