permacultuurweekends nederlandstalig op plukrijp-nederlandstalige vanaf 2-3-4/11-12

(Nederlands) de data volgen eind november

We perma ini nl

  1. initiatieweekend
  • algemene inleiding vanuit de wiki

    We perma ini nl

    1. initiatieweekend
    • algemene inleiding vanuit de wiki

      permabook.brozkeff.net

    • groepsdynamica met Plukrijp als voorbeeld
    • bloem van Holmgren & de principes van continue design
    1. bodemvruchtbaarheid
    • wat is leven ? Post-materialistische biologie
    • natuurlijke ecosystemen
    • door de mens gemanipuleerde ecosystemen in symbiose/harmonie
    • de rol van de boom in de permacultuur
    • de mens als meester over de natuur en de gevolgen van fossiele brandstof
    • rentabiliteit=?
    1. land-en tuinbouwtechnieken in no-nonsense permacultuur
    • jaarrond voeding uit je tuin ?
    • Is er nog wel voeding te koop in de winkels ?
    • Overvloed uit de natuur brengt autonomie en nodigt uit tot vrijgevig delen
    • gereedschap&onderhoud
    • verhoogde bedden&waterhuishouding teveel/te weinig
    • mulching/grondbedekking/erosie/diep omwoelen ?
    • dry farming
    • niveaus&dimensies jaarrond in de tuin
    • voordelige teeltcombinaties doorheen het jaar
    • zaadteelt, als groenbemester en als sleutel naar de toekomst
    • perma-graan zonder tractor ?7
    • dieren in de permacultuur met Luc’s Happy-cultuur-bijenkasten op Plukrijp
    1. transitie, groepsdynamica&deep ecology
    • links tussen transitie en nononsense permacultuurt
    • communicatie-technieken uit transite of uit andere culturen
    • samen-tuinen in en rond de steden
    • de psychlogie van de verandering van paradigma
    • contact herstellen met je nabije omgeving/verantwoorde mobiliteit
    • families, groepen, opvoeding,….voorbij de apartheid van der consument
    • gift, ruil, lets, alternatieve systemen, … zovele wegen uit de financiële speculatie-hel
    1. water
    • water als brug tussen de dimensies
    • de verschijningsvormen van water: vkloeibaar, ijs, gas, plasma, …
    • structurele informatie in water, levend water
    • het water op deze planeet: kwaliteit, kwantiteit, wat met zout water ?
    • Waterbekkens, rivieren, beken, ….
    • water in de tuin: teveel/te weinig/dry farming
    • drinkwater dynamiseren
    • was-water zuiveren met een rietveld
    • compost-toilets
    1. design
    • waarnemingstechnieken in tijd&ruimte
    • de 7 (of meer) zones in de perma-design
    • variabiliteit van de functies=flexibel & multifunctioneel bouwen
    • open deur naar de buitenwereld:geven, leren, ontvangen, opvangen, onvoorwaardelijke liefde
    • wellness: weten waarom je leeft&dingen doet

      evenwicht tussen doen en zijn

      rol van de stilte, de leegte

      weten wat je wil&het realiseren

    1. feest

    permabook.brozkeff.net

  • groepsdynamica met Plukrijp als voorbeeld
  • bloem van Holmgren & de principes van continue design
  1. bodemvruchtbaarheid
  • wat is leven ? Post-materialistische biologie
  • natuurlijke ecosystemen
  • door de mens gemanipuleerde ecosystemen in symbiose/harmonie
  • de rol van de boom in de permacultuur
  • de mens als meester over de natuur en de gevolgen van fossiele brandstof
  • rentabiliteit=?
  1. land-en tuinbouwtechnieken in no-nonsense permacultuur
  • jaarrond voeding uit je tuin ?
  • Is er nog wel voeding te koop in de winkels ?
  • Overvloed uit de natuur brengt autonomie en nodigt uit tot vrijgevig delen
  • gereedschap&onderhoud
  • verhoogde bedden&waterhuishouding teveel/te weinig
  • mulching/grondbedekking/erosie/diep omwoelen ?
  • dry farming
  • niveaus&dimensies jaarrond in de tuin
  • voordelige teeltcombinaties doorheen het jaar
  • zaadteelt, als groenbemester en als sleutel naar de toekomst
  • perma-graan zonder tractor ?7
  • dieren in de permacultuur met Luc’s Happy-cultuur-bijenkasten op Plukrijp
  1. transitie, groepsdynamica&deep ecology
  • links tussen transitie en nononsense permacultuurt
  • communicatie-technieken uit transite of uit andere culturen
  • samen-tuinen in en rond de steden
  • de psychlogie van de verandering van paradigma
  • contact herstellen met je nabije omgeving/verantwoorde mobiliteit
  • families, groepen, opvoeding,….voorbij de apartheid van der consument
  • gift, ruil, lets, alternatieve systemen, … zovele wegen uit de financiële speculatie-hel
  1. water
  • water als brug tussen de dimensies
  • de verschijningsvormen van water: vkloeibaar, ijs, gas, plasma, …
  • structurele informatie in water, levend water
  • het water op deze planeet: kwaliteit, kwantiteit, wat met zout water ?
  • Waterbekkens, rivieren, beken, ….
  • water in de tuin: teveel/te weinig/dry farming
  • drinkwater dynamiseren
  • was-water zuiveren met een rietveld
  • compost-toilets
  1. design
  • waarnemingstechnieken in tijd&ruimte
  • de 7 (of meer) zones in de perma-design
  • variabiliteit van de functies=flexibel & multifunctioneel bouwen
  • open deur naar de buitenwereld:geven, leren, ontvangen, opvangen, onvoorwaardelijke liefde
  • wellness: weten waarom je leeft&dingen doet

    evenwicht tussen doen en zijn

    rol van de stilte, de leegte

    weten wat je wil&het realiseren

  1. feest

Leave a Reply

Your email address will not be published.